Andet hos kortspil

Kortspil | Kabaler

Regler for kortspillet Casino

Kort om spillet Casino

Antal Spillere: 2-4
Spilletid: Op mod en time
Antal Kort: 52

Kortværdi:

Se regler

Kortgivning:

Læg 4 kort på bordet med billedsiden opad. Hver spiller skal have 4 kort på hånden.

Regler for Casino

Værdi: Alle farver har samme værdi. Esserne kan være både det højeste og laveste kort. Spar 2 er lille Casino og ruder 10 er store Casino. Kortene har under spillets gang følgende
værdi: konge = 13, dame = 12, knægt
= 11, 10'ere = 10 osv. Es = 1 på
bordet eller 14 fra hånden, lille
Casino = 2 på bordet eller 15 fra
hånden og store Casino = 10 på
bordet og 16 fra hånden.

1. Spillet går ud på at tage kort fra bordet som har så mange point (se pointtabellen) som muligt.
2. Forhånden begynder. Med et kort fra hånden kan man tage kort fra bordet, som har lige eller samlet værdi som kortet man spiller ud. F.eks. Med en knægt kan man tage de knægte som ligger på bordet eller kort som til sammen giver 11 (femmer og sekser) = knægt.
3. Næste spiller gør det samme. Hvis han/hun ikke kan eller vil tage kort op, så lægger han/hun i stedet et kort ned på bordet. Herefter er det næste spillers tur osv. Fortsæt til alle deltagere har spillet deres 4 kort fra hånden. Så deler man 4 nye kort ud til hver spiller og sådan fortsætter man hele kortbunken igennem. Den som tager sidste stik, tager alle kortene som er tilbage på bordet og vinder "sidsten", der har værdien 1 Point.
4. Hver gang en spiller tager alle kortene, som ligger på bordet, så har man en "svupper" og lægger et kort med billedsiden opad på tværs i sin samlebunke. Når det sidste kort er taget op giver en "svupper" 1 ekstra point. Man spiller til 21.
5. Spar 5 har den egenskab, at den kan rydde bordet uanset, hvad der ligger på bordet.

Pointtabel:
Store Casion (ruder 10) = 2 point,
Lille Casino (spar 2) = 1 point,
Spar (flest spar) = 1 point,
Kortene (flest kort) = 1 point,
Esserne (flest Esser) = 1 point,
Svubbere (tager alle kortene op) = 1 point,
Sidsten (tage det sidste stik) = 1 point.